Mobillån och mikrolån

Mobillånen har fått nya förhållningsregler att rätta sig efter tack vare ett utslag i Marknadsdomstolen. Den tidigare pålagda avgiften och frånvaro av ränta har fått konsumentombudsmannen att sätta ner foten och en gång för alla sätta likvärdiga krav på mobillånen som de stora låneinstituten har att förhålla sig till. Kontentan av detta blir i princip att den räntan som följer på ett microlån numera blir avdragsgill i deklarationen.

Ungdomars lånevanor under förändring

Om det är nyhetens behag som har lagt sig eller om det är som så att vi tar snabblån med större eftertanke idag ska man kanske låta vara osagt. Indikationer från kronofogdemyndigheten visar dock att det är allt färre ungdomar som hamnar i lånefällan än tidigare i de flesta län i Sverige.

Stockholms län är ett lysande exempel på ovannämnda. Skuldsättning av mobillån i Stockholm minskar drastiskt och ligger idag en bra bit under rikssnittet. Andelen ansökningar av mobillån i Stockholm ökar fortfarande och det är främst åldersgruppen 26-35 år som ansöker och det är få av dessa som inte klarar återbetalningen.

Det länet som ligger sämst till vad gäller skulder tack vare mobillån är Uppsala län. Här ligger andelen obetalda mobillån väsentligt högre än riksgenomsnittet. Detta till trots så syns det en minskning av skulder i åldersgruppen 26-35 år och tråkigt nog en ökning av antalet obetalda mobillån i åldersgruppen 36-45 år.

Trenden tyder på att medan många län, särskilt Stockholm, rör sig i rätt riktning när det gäller mobillån, finns det fortfarande län som Uppsala där utmaningar kvarstår. Det är avgörande att fortsätta informera och utbilda befolkningen om riskerna och fördelarna med mobillån för att uppnå en sund ekonomisk kultur.