Internetlån och minilån

Internetlånen har, som vi berört tidigare, minskat kraftigt bland ungdomar men generellt ökat bland män och kvinnor i medelåldern. Det finns idag ca 30 olika Internetföretag som marknadsför Internetlån som sms lån i varierande summor. Detta i kombination med att kronofogden år 2016 fick in över 46 000 ansökningar om betalningsföreläggande gör att den pågående uppföljningen som just nu sker bland de olika låneinstituten kommer att leda till en välbehövlig gallring av institut.

Eftersom andelen Internetlån hos kronofogden ökar, jämförande siffra för 2015 är 36 000 ansökningar, är det viktigt att man nogsamt kontrollerar vilka av bolagen man väljer att använda sig av. Rent konkret så kan det förmodligen komma att upplevas som något svårare att få lån numera, då KO har arbetat fram nya förhållningsregler.

Vi kommer även fortsättningsvis att göra vårt yttersta för att du ska känna dig trygg med det kreditbolag du väljer så att du inte tecknar ett minilån hos något av de mindre seriösa aktörerna.

Det finns aktörer som väljer att ha en uppläggningsavgift på lånen som är snudd på ocker med endast en liten del som är räntebundet och det finns företag som väljer att lägga hela konceptet med uppläggningsavgift som en räntedel där du enbart har sms-kostnaden som en fast uppläggningsavgift.

De flesta budget och skuldrådgivare ser att de flesta låntagare av Internetlån använder dessa som en tillfällig lösning där man köper sig en viss tidsfrist, och om det finns förmodligen inte mycket att dryfta. För att undvika vidare djupdykning ner i skulderna gäller det således att dels välja det Internetlån som är mest fördelaktigt för en men även det kreditbolag som kanske är mest selektiv i ansökningarna.

Det finns många olika sätt att klara sig ur en ekonomiskt jobbig sits och även om ett Internetlån är en sista utväg är det ändå en utväg som måste finansieras inom 30 dagar, inklusive ränta.