Frågor och svar om lån

sms-låna

Här har vi gjort en mindre sammanställning över de frågor som oftast kommer upp i samband med att man överväger att ta ett weblån. Att fråga, ifrågasätta och fundera innan man bestämmer sig borgar för ett genomtänkt beslut som inte får långtgående effekter på din ekonomi.

Hur mycket kan man låna?

Det är lite olika från bolag till bolag. De små weblånen brukar erbjuda kortfristiga lån på mellan 500 kr – 5000 kr. Behöver du låna större summor pengar finns det några bolag som erbjuder en större kredit på upp till 25 000 kr.

Vad krävs det för att ansöka om ett lån?

De olika kreditbolagen har olika ansökningskrav men det krävs att du är myndig. Åldersgränsen mellan de olika bolagen löper mellan 18-21 år. Du måste vara skriven i Sverige och du måste ha tillgång till ett mobilabonnemang som är registrerat på dig, dessutom måste du ha ett konto i en bank dit pengarna kan överföras. Hos en del kreditbolag krävs det att du har en dokumenterad årsinkomst. Även här skiljer kraven sig åt men generellt kan man säga att har du en låg årsinkomst på mellan 50-100 000 kr så minskar dina möjligheter att få låna de högre beloppen.

Hur lång tid tar det innan jag vet om mitt lån är beviljat?

Ansöker du via sms eller via en webbplats får du lånebeskedet med en gång. Kreditbolagen gör en enkel kreditkoll medan du väntar och beroende på hur den ser ut så får du beskedet om du är beviljad.

Hur lång tid tar det innan jag får mina lånade pengar?

Om du ansöker om ett weblån på vardagar innan kl 16 så har du som regel pengarna samma dag eller nästa helgfria dag. Detta är beroende av vilka banker de olika kreditbolagen arbetar med samt om du är en återkommande kund.

Vilka avgifter tillkommer när man ansöker om lån?

Vi har räknat in både uppläggningsavgift och räntekostnad i våra beräkningar. De flesta kreditbolag tar ut en sms kostnad på mellan 25 kr – 50 kr, ibland behöver du skicka två sms. Andra bolag tar även ut uppläggningsavgift och en faktureringsavgift men även dessa summor är inkluderade i våra sammanställningar.

Vad menas med nominell ränta?

Alla seriösa kreditbolag är idag tvungna att specificera sina kostnader och redovisa räntan för dina lån. Den nominella räntan är den ränta som alla banker erbjuder. Den tar inte hänsyn till vare sig inflation eller annan påverkan. Detta gör att den nominella ränta du blivit erbjuden inte kan förändras under den tid ditt lån löper. Skulle det bli ränteökningar eller sänkningar så påverkas inte din återbetalningskostnad. Den räntesats du har fått när du tecknade lånet är den ränta du har fram till att ditt weblån är avbetalat.

Hur betalar jag tillbaka mitt weblån?

Kreditbolagen skickar ut en faktura på summan av din lånade summa, uppläggningsavgift och ränta. Ofta har du enbart 10 dagar på dig att betala. Skulle inte betalning inkommit i tid skickas kort därefter en påminnelse. Skulle din betalning fortfarande inte komma in så skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten med påföljd att avgifterna ökar lavinartat.

Inte sällan läggs först och främst en förseningsavgift på fakturan på minst 50 kr, skulle ärendet sedan gå vidare till kronofogden tillkommer det en avgift på 800 kr. Utöver det så ökar den faktiska kostnaden för ditt lånade belopp hela tiden tack vare räntan, som hela tiden följer med lånet.